ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเว็บ Blogger ของผม JK Online

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

นาย โกศล รัตนสัมมาพันธ์ ปวส.1 
เเผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-JK-